Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering.
Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

 • Trygg Idrott

  TRYGG IDROTT – VILKA MÅL ÄR VIKTIGAST riktar sig till dig som är barn- och ungdomsledare i en idrottsförening, men även till dig som har ett föreningsansvar som styrelsemedlem eller som ungdomsansvarig.

  105,00kr
 • I normens öga

  Det stormar i skolan. Normer för genus, sexualitet och etnicitet befästs och utmanas i klassrum, korridorer, personalrum och undervisning. Det gör att vissa elever har medvind genom hela skoltiden, medan andra upplever ständig motvind. Normerna påverkar vilka som synliggörs i undervisningen och vilken stämning som råder i klassrummet och på skolan.

   

  299,00kr
 • Hello pin

  Friends signaturprodukt som visar att du tar ställning mot mobbning och diskriminering.
  Hej – Ett litet ord som gör stor skillnad. Genom att bära denna Hej-pin är du med oss i kampen för varje barns rättighet att växa upp i en trygg och jämlik vardag.
  Tillsammans kan vi stoppa mobbning
  .

  30,00kr
 • Hej pin

  Friends signaturprodukt som visar att du tar ställning mot mobbning och diskriminering.
  Hej – Ett litet ord som gör stor skillnad. Genom att bära denna Hej-pin är du med oss i kampen för varje barns rättighet att växa upp i en trygg och jämlik vardag.
  Tillsammans kan vi stoppa mobbning
  .

  30,00kr
 • En bra start

  En bra start handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats.

  135,00kr
 • Body vit

  Den perfekta gåvan till de nyblivna föräldrarna. En mjuk och skön barnbody med hälsningen ”Du är speciell” på namnlappen.

  150,00kr
 • Body grå

  Den perfekta gåvan till de nyblivna föräldrarna. En mjuk och skön barnbody med hälsningen ”Du är speciell” på namnlappen.

  150,00kr
 • Alfons vänskapslåda

  OBS! Endast till försäljning för förskolor och grundskolor.

  Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är tänkt att passa alla åldrar på förskolan, samt skolans tidigare år, med viss anpassning från pedagogerna. Alla åldersgrupper har måhända inte behållning av allt material, men det ska finnas något för alla i Alfons vänskapslåda. Materialet är kopplat till förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

   

  1.495,00kr