• Alfons vänskapslåda

  OBS! Endast till försäljning för förskolor och grundskolor.

  Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är tänkt att passa alla åldrar på förskolan, samt skolans tidigare år, med viss anpassning från pedagogerna. Alla åldersgrupper har måhända inte behållning av allt material, men det ska finnas något för alla i Alfons vänskapslåda. Materialet är kopplat till förskolans uppdrag och värdegrund som det beskrivs i förskolans läroplan.

   

  1.495kr
 • En bra start

  En bra start handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats.

  135kr
 • Trygg Idrott

  TRYGG IDROTT – VILKA MÅL ÄR VIKTIGAST riktar sig till dig som är barn- och ungdomsledare i en idrottsförening, men även till dig som har ett föreningsansvar som styrelsemedlem eller som ungdomsansvarig.

  105kr